در همایش ارگان‌های دریایی مطرح شد:
ضرورت تشکیل کمیسیون گردشگری دریایی
مدیرعامل شرکت کشتیرانی والفجر گفت: تشکیل کمیسیون عالی گردشگری دریایی یک ضرورت است.
حضور فعال کشتیرانی والفجر در یازدهمین نمایشگاه گردشگری
کشتیرانی والفجر در یازدهمین نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته حضور فعال داشت.
آرشيو     
امروز
جمعه 4 اسفند 1396 شمسی
6 جمادي الثاني 1439 هجری قمری
2018 فيفرييه 23 میلادی