مديريت محتوا

خدمات شرکت کشتیرانی والفجر در حوزه فراساحل

 

شرکت کشتیرانی والفجر مجهز به بزرگترین و جوانترین ناوگان فراساحل ایران میباشد که با توجه به سیستمهای بروز مدیریت شناورهای فراساحل و تیم های تخصصی فنی و پرسنلی ، خدمات ارزنده و رضایت بخشی به کارفرمایان ارائه داده است .

تداوم گسترش و تولید صنعت نفت و گاز ایران در حوزه فراساحل نیازمند ورود شناورهای مدرن به ناوگان کشور می باشد.

شرکت کشتیرانی والفجر با رویکرد تامین نیازمندی داخل ، از سال 1390 اقدام به بکارگیری آخرین نسل از شناورهای تدارکاتی و خدماتی نموده است . شناورهای این شرکت جزئ بروزترین شناورهای فعال در مناطق عملیاتی مختلف خلیج فارس می باشند.

وسعت ناوگان به گونه ای است که در سالهای اخیر علاوه بر تامین نیاز های خدماتی سکوهای فراساحل و مبادی صادرات نفتی ، انجام پروژه های مهم و بزرگی مانند پروژه های کابل گذاری ، پروژه های زیر آبی در مناطق نفت و گاز فراساحل ایران با بکارگیری ناوگان   DP ( Dynamic Positioning) کشتیرانی والفجر به صورت کامل و موفق انجام پذیرفته است .

 

شرکت کشتیرانی والفجر با توجه به توانمندی ها و قابلیت های بالقوه در زمینه انجام پروژه ها و فعالیت های مرتبط با صنعت فراساحل ایران ، راهبرد همکاری نزدیک و خدمت رسانی در جهت کاهش وابستگی به شرکت های خارجی را اتخاذ نموده است.