اداره بار و ترانزیت شرکت کشتیرانی والفجر همسو با دیگر اعضای ناوگان گسترده این شرکت در راستای ارتقابخشی به خدمات حمل و نقل دریایی و به منظور تسهیل حمل ونقل بار و مسافر در حوزه خلیج فارس و دریای عمان بر اساس خط مشی کیفی شرکت خود را موظف به ارائه خدمات ایمن و با کیفیت دانسته, در این راستا حفظ و بهبود سامانه مدیریت کیفیت ISO 9001-2008 را در سرلوحه کار خود قرار داده است لذا رعـایت استـانـداردهـای ایمنـی و حفـاظت از محیـط زیست بعنـوان سـرمایـه ای حیـاتـی و بی بدیل , توجه به آموزش کارکنان و اجرای دوره های جانبی خاص دریایی برای پرسنل شناورهای رو-رو /مسافری یاریگر شرکت در تلاش برای جلب رضایت و اطمینان خاطر مشتریان می باشد.

*بدین منظور اداره بار و ترانزیت شرکت کشتیرانی والفجر با در اختیار داشتن دو شناور باری – مسافری موسوم به کشتی های RO-RO به نام های هرمز 12 و هرمز 14 با ظرفیت حمل 381 مسافر و500 تن بار برای هر شناور (از جمله خودرو, بارعمومی, کانتینر و ...) در حال حاضر با توجه به محدودیت های جاری در مسیر زیر اقدام به حمل بار می نماید:

 

شناور

مسیر  

روز

 هرمز 14

بندرعباس به شارجه

شنبه / دوشنبه / چهارشنبه

شارجه به بندرعباس

یکشنبه / سه شنبه / پنج شنبه

 

* همچنین این شرکت بنا به درخواست مشتریان در سایر مسیرهای تحت پوشش نیز شناور های خود را جهت خدمات چارتر کشتی بصورت سفری و یا زمانی ارائه می نماید.

* با فراهم نمودن امکان اجاره دادن کانتینرهای یخچالی استاندارد (176 کانتینر 40فوت و 20 کانتینر 20 فوت) و همچنین دستگاه های مولد برق (40 دستگاه) به مشتریان و فراهم نمودن تسهیلات ویژه قیمتی برای صاحبان کالا امکان توسعه حمل مکانیزه را فراهم نموده و از اتلاف محمولات جلوگیری بعمل آورده لذا سهم بسزایی در تسهیل فرایند صادرات و واردات ایفا می نماید.

*تنوع محمولات قابل حمل توسط شناورهای رو-رو همچون انواع خودروها, سنگ ساختمانی, میوه و تره بار, مواد متنوع لبنی, محصولات دامی و آبزیان, و ... اطمینان خاطر فزاینده ای را برای صاحبان کالا به همراه آورده است.

به جهت تامین رضایت خاطر مشتریان و تسهیل حمل بار و ترانزیت و همچنین حمل و نقل دریایی ایمن مسافر در حوزه خلیج فارس و دریای عمان, این شرکت بر آن است تا در آینده ای نزدیک حمل و نقل بار و مسافر در مسیرهای جدید را نیز در دستور کار قرار داده و در ارائه خدمات نوین و ایمن همواره پیشگام باشد.