ردیف

نام آژانس

شهرستان

تلفن

فاکس

1

گشت آذین سیر

فارسان

33222110-33227844-038

03832229912

2

کبودان

ارومیه

04433457535

04433457534

3

احرار جهرم

جهرم

07154440088

07154449412

4

نوید جنوب

اهواز

33791296-33797556-061

06133799066

5

تارخ

شیراز

2-2301381 3-071

07132330355

6

شیرالدینی

مشهد

36043040-36092888- 051

36096272-051

7

اداره کل بازرگانی

شیراز

36461647-071

07132280420

8

ایرانیان

ایذه

5858-0614362

2888-0614362

9

خورشید جنوب

شادگان

53726700 - 53725700-061

53725700-061

10

مروارید گشت

بندرلنگه

44245006-27- 44240026-076

44240026-076

11

لارگشت

لارستان

1-2246860 5-071

07152246865

12

آیبک

سیرجان

03442208077

03442251193

13

ساسان تور

فسا

                           4-53350681-071

07153352030

14

جاسک گشت

جاسک

07642520233-07642521289

07642521289

15

ایران‌تراول

اصفهان

2223010-2220990-0313

03132228576

16

لیان سیر بوشهر

بوشهر

33561557-33561829-077

07733561557

17

ضرغام‌سیر

بندرعباس

-11-07633514810 - 0763356199

07633563060

18

افتخار سیر

گناوه

33133337-077

077-33126543

19

آتیلار

بندرعباس

4-32244033-076

22410933-0763

20

کازرون پرواز

کازرون

900-42230400-071

07142230900

21

بالا‌پرواز

بندرعباس

32247900-32234500-2229881 3-076

07632222519

22

بلوچ

ایرانشهر

37222855 -054

37224136-054

23

غزنوی

اهواز

3-33784051-061

33772530-061

24

صعود

شهرضا

5-53220134-031

53228663-031

25

سیمرغ‌جنوب

اهواز

33339000-33777777-061

33339070-061

26

هجرت‌خوبان

زرین شهر

2220367-2223323-0315

2223324-0315

27

شکیبا

اصفهان

6618619-0313

6612246 -0313

28

سجاد

بستک

3040-44324456-076

44324457-076

29

مرغان‌دریا

گاوبندی

4624950-4622348-0764

4624870-0764

30

سفیران ساحل

بندرکنگ

4--44231753-076

44231020-076

31

سحرگشت

بندرلنگه

07644241760-44244488-076

44243625-076

32

فراز‌گشت

بستک

3386- 07644343535

07644344440

33

امیر‌گشت

خرمشهر

53510681-061

53510685-061

34

راه‌جویان ققنوس

خرمشهر

53510522-53510521-061

53510922-061

35

سینا‌تور

گراش

52446669-071

52446669-071

36

نخلستان پرواز

برازجان

07734259200

07734259100

37

گل‌نرگس‌بهبهان

بهبهان

06152722154

06152722704

38

کهکشان‌گشت

شهرضا

7-53234655-031

53234658-031

39

کارون

اهواز

3387119-3387111-0613

3910144 -0613

40

جزایر‌ناز

بندرعباس

6-32223165-076

07612248342

41

ابابیل

سوسنگرد

9191-9090-0613674

06136749199

42

اوان‌پویا‌گشت

بندرخمیر

07633223357 - 07633223357

07633224955

43

آی سو‌دا زرین

قم

02532902700

02512937350

44

میبدسیر

میبد

2552-0353232

4024-0353232

45

یزدسیر

یزد

7-7245116-0351

7244632-0351

46

صدراصفهان

اصفهان

100-03136284200

6289500-0313

47

اعلاتور

آبادان

5-53223072-061

5-53223072-061

48

یاقوت‌سفرایرانیان

اهواز

3799599-3797024-0613

2-06133798181

49

نیکا‌سیر

بندرخمیر

07633224042

07633224043

50

مارگون پرواز

بندرعباس

32225316-9-32247338-076

32241495-076

51

شهر‌حریره

بندرعباس

07633669192-07633666470

33669158-076

52

پرواز‌اطلس جنوب

اهواز

6 -32232945-061

06132211221

53

پیک‌خورشید

اهواز

880-35518879-061

35533337-061

54

مادر

اهواز

3-32202662-061

32217625-061

55

دریا‌پرواز‌کنگ

بندرکنگ

07644234216

44234217-076

56

میعاد‌پرواز

اهواز

06135555415

06135555416

57

مهر‌مادر

حمیدیه

36726302- 061

2226304-0612

58

چارک‌گشت

چارک

1166 -44281155 -076

44281166-076

59

ثمین سیرپرواز

شیراز

32302136 - 6-32307104-071

32308238-071

60

ساحل‌دریا

بندر سیریک

585-076423743244

07642374590

61

کیمیاسیر

قشم

6-07635221755

07635222277

62

اعتماد‌پرواز‌جنوب

اهواز

7-06133798705

06133798708

63

اسراسیر‌پارس

عسلویه

07737265107

07727363962

64

سینا‌پرواز‌جنوب

آبادان

9-53345800-061

06153345807

65

آریانا‌پرواز‌البرز

البرز

1-32702750-026

02632219650

66

آنامیس‌ساحل

میناب

5-2223104-0764

07642223106

67

مهاجران‌سیر

آبادان

06153227630-06153227630

06153224113

68

فراز‌سیر‌دیلم

بندر دیلم

7-4240106-0772

07724243946

69

اورنگ

بروجرد

42534049-42534071-066

42514333-066

70

نگاران پرواز

سیستان‌سراون

200-37644100-054

37644100-054

71

خطیب‌سیر

شهرکرد

32251022-32220909-038

03832229912

72

شیرین‌گشت

خرمشهر

9-53529398-061

06153528604

73

بعثت‌چهارمحال

شهرکرد

7-2277320-0383

 

74

شکوه‌ایرانیان

اصفهان

90-80-32665570-031

32673335-031

75

نخل‌های‌سبز‌سرافراز

آبادان

53264635-061

09167000772

76

آبتین‌سیر‌آسیا

کرج

34209277-026

 

77

پرواز‌آسمان‌آبی

لارستان

52254920-52254910-071

07152248614

78

فرهاد سیر‌جنوب

رودان-هرمزگان

2885916-2885650-0764

 

79

هرمز پرواز‌ایرانیان

بستک

5-07644324444

07644324446

80

همسفران‌آسمان‌فارس

لامرد

20653-26400-23636-071527

 

81

بهمن‌گشت‌جنوب

بندرلنگه

58405210-58404940-076

07644280019

82

پل شرقی سیربندر

بندرعباس

60934-550681-0763

33560934-076

83

دنیای موج و ماسه قشم

قشم

1242-1173-0763527

1172-0763527

84

سفیر سعادت خوزستان

خرمشهر

15-53511014-061

06153511182

85

 هلال‌پرواز‌جنوب

آبادان

42-53328232-061

06153339280

86

سیر‌جهان بیابان‌گشت

سیریک

3-42376092-076

 

87

انصار‌سپاهان

زرین شهر

52223339-52226669-031

03152228889

88

رشد‌پرواز

اهواز

13-06132235111

06132230142

89

مهنا‌گشت

خرمشهر

53510973-061

 

90

ایمن‌پرواز نیروانا

ماهشهر

5-52358894-061

 

91

جهانگردان‌سرزمین‌کهن

شیراز

‌21-20- 32231119-‌071

 

92

نسیم بهشت‌ایرانیان

گراش

52450808-071

 

93

پویا‌پرواز

چابهار

2-35339401-054

 

94

سیاحت پرواز دنیا

بوشهر

33334040-077

 

95

گل بال سیر بوشهر

بوشهر

33341814-077

 

96

کیاپرواز لیان

بوشهر

33332880-077

 

97

سفیدبال

بوشهر

33565561-077

 

98

هوا گشت هرمزگان

بندرعباس

56-33331654-076

 

99

تیام گشت جنوبگان

خنج فارس

52625610-071

 

100

نخیل

اهواز

9797-33919696-061

 

101

سفیرجنوب زروان

زروان فارس

5060-52425007-071

 

102

سیماگشت خوزستان

اهواز

2-33388600-061

 

103

مهرورزان چهلستون

اصفهان

32305420-031

 

104

سامان گشت آشنا

اصفهان

32120212-031

 

105

سیریک پرواز

سیریک

63-42374762-076

 

106

پرنده مهاجر هرم

لارستان

52582216-071

 

107

نادری قشم

قشم

35227255-076

 

108

آنی سیر کارون

شوش

2-06425231161

 

109

جاسک پرواز

جاسک

07642520079

 

110

مهاجر اختر قشم

قشم

9-35241527-076

 

111

سواحل سیر

بندرعباس

33687783- 076

 

112

لاروس پرواز

کوت عبدالله

35551172 061