مسیر کلاس نوع قیمت - درهم
دبی - بندرلنگه درجه دو یکسره 450
 
بلیط مسیر فوق با در نظر گرفتن معادل نرخ درهم هفتگی از طریق آژانس های داخلی فروخته می شود

مسیر کلاس نوع قیمت - ریالی
بندرخرمشهر - کویت درجه یک دوسره 45000000
بندرخرمشهر - کویت درجه یک یکسره 36000000
بندرخرمشهر - کویت درجه دو دوسره  38000000
بندرخرمشهر - کویت درجه دو یکسره 32000000
 

 

مسیر کلاس نوع قیمت - ریالی
بندرلنگه - دبی درجه دو یکسره25,000,000
بندرلنگه - دبی درجه دو دوسره  42,000,000

مسافرین گرامی با آرزوی داشتن سفری خوش روزهای حرکت کشتی درمسیربندرلنگه / دبی روزهای شنبه و چهارشنبه ساعت 10 صبح و
 مسیر دبی / بندرلنگه
روزهای یکشنبه و پنج شنبه ساعت 10 صبح می باشد .حضور در ترمینال مسافری 4 ساعت قبل از سفر الزامی می باشد.

 

مسیر کلاس نوع قیمت - ریالی
بندرعباس - شارجه درجه دو یکسره 0
بندرعباس - شارجه درجه دو دوسره برگشت ok 0

به علت شیوع بیماری کرونا سفر های این مسیر تا اطلاع ثانوی لغو می باشد