صفحه اصلی > اخبار و تازه ها - جزئيات اخبار
آگهی مزایده عمومی (نوبت اول )
آگهی مزایده عمومی

فروش کفی های ۲۰ فوتی ، ۴۰ فوتی و قفسه آلومینیوم حمل بار

شرکت کشتیرانی والفجر در نظر دارد تعداد 36 دستگاه کفی ۲۰ فوتی، 9 دستگاه کفی ۴۰ فوتی و نیز 39 دستگاه قفسه آلومینیومی حمل بار (مستعمل )را از طریق مزایده به فروش برساند. متقاضیان حقیقی و حقوقی می توانند از تاریخ انتشار آگهی تا پایان وقت اداری مورخ 14/05/1402 جهت دریافت اسناد مزایده به درگاه اینترنتی این شرکت به آدرس www.valfajr.irو نیز www.irisl.net مراجعه نمایند. همچنین در صورت نیاز به انجام بازدید به نمایندگان این شرکت به آدرس بندرعباس، نبش سه راه جهانگردی ، و بوشهر، چهار راه شیلات، خیابان والفجر، مراجعه نمایند.

کفی 20 فوت : تعداد کل 36 دستگاه که 18 دستگاه در بوشهر 18 دستگاه در بندر عباس مستقر می باشند.

کفی 40 فوت : 9 دستگاه در بندر عباس مستقر می باشند.

قفسه آلو مینیومی : 39 دستگاه در بندربوشهر مستقر می باشند.

شماره تماس نماینده شرکت در بندرعباس : حسین صبوری نیکو شماره تماس :۰۹۱۱۳۸۱۴۸۲۵

شماره تماس نماینده شرکت در بندربوشهر : افشین شکری شماره تماس :۰۹۱۷۳۶۸۶۲۸۴


    گروه خبري   :   داخلی تاریخ    :   1402/05/01 ساعت:    :   19:05:06
نظرات کاربران
نظر شما ؟
نام
 
آدرس صندوق الکترونیکی
   
نظرات کاربران