صفحه اصلی > اخبار و تازه ها - جزئيات اخبار
آگهی مزایده عمومی
آگهی مزایده عمومی نوبت دوم

فروش کفی های ۲۰ فوتی ، ۴۰ فوتی و قفسه آلومینیوم حمل بار

شرکت کشتیرانی والفجر در نظر دارد تعداد 35 دستگاه کفی ۲۰ فوتی، 9 دستگاه کفی ۴۰ فوتی و نیز 39 دستگاه قفسه آلومینیومی حمل بار (مستعمل )را از طریق مزایده نوبت دوم ، به صورت یک جا به فروش برساند. متقاضیان حقیقی و حقوقی می توانند از تاریخ انتشار آگهی تا پایان وقت اداری مورخ 25/۱۱/۱۴۰۱ جهت دریافت اسناد مزایده به درگاه اینترنتی این شرکت به آدرس www.valfajr.irو نیزwww.mana.ir و www.irisl.net مراجعه نمایند. همچنین در صورت نیاز به انجام بازدید به نمایندگان این شرکت به آدرس بندرعباس، نبش سه راه جهانگردی ، و بوشهر، چهار راه شیلات، خیابان والفجر، مراجعه نمایند.

کفی 20 فوت : تعداد کل 35 دستگاه که 18 دستگاه در بوشهر 17 دستگاه در بندر عباس مستقر می باشند.

کفی 40 فوت : 9 دستگاه در بندر عباس مستقر می باشند.

قفسه آلو مینیومی : 39 دستگاه در بندربوشهر مستقر می باشند.

شماره تماس نماینده شرکت در بندرعباس : حسین صبوری نیکو شماره تماس :۰۹۱۱۳۸۱۴۸۲۵

شماره تماس نماینده شرکت در بندربوشهر : افشین شکری شماره تماس :۰۹۱۷۳۶۸۶۲۸۴

 

    گروه خبري   :   داخلی تاریخ    :   1401/11/12 ساعت:    :   13:39:54
نظرات کاربران
نظر شما ؟
نام
 
آدرس صندوق الکترونیکی
   
نظرات کاربران