اطلاعات تماس
دفتر مدیر عامل
88309149
دفتر روابط عمومی
88842938
88822014
معاونت بازرگانی
 88828117-88827607
  88843751
معاونت فنی و مهندسی
 88824065
 88847255
معاونت مالی
 88847257
 88822014
اداره مسافر فروش بلیط
88835154- 88844371
اداره بار و خودرو
88847258
 
اداره کارکنان دریایی
88811845
 88822014
اداره کارکنان خشکی
88844372
88822014
 
نشانی
تهران خیابان قائم مقام فراهانی نبش کوچه شبنم شماره 97 تلفن :88822015-021